Бъдещето на комуникациите, начертано на European Communications Summit 2019

Бъдещето на комуникациите, начертано на European Communications Summit 2019

Ключовото събитие в майските календари на комуникационните професионалисти беше  European Communications Summit 2019. За 13-та поредна година, на 23-ти и 24-ти май, елитът на комуникационните директори и лидери от различни индустрии, се събра в Берлин, за да сподели най-добрите и вдъхновяващи практики, да погледне в бъдещето и да дефинира следващата революция в комуникациите.

Благодарение на Европейската асоциация на комуникационните директори (EACD) и Quadriga, над 400 посетители се насладиха на вълнуваща и предизвикателна програма от четири основни паралелни конференции, уъркшопове и 5 иновационни експедиции. Те бяха вдъхновени от богатата обмяна на опит по време на събитието, както и от над 50 влиятелни лектора от различни сфери и водещи компании, включително  Майкрософт, Сименс, SAP, Airbnb, Европейската Комисия, Световния Икономически Форум, ING Group, HSBC, OSRAM, Novartis и LIDL.

Пресечните точки между основните теми Engage, Evolve, Explore и Effect формираха бъдещето на комуникациите, изградено около няколко ключови елемента, които вече са фокус в работата на д-р Бабанин - прозрачна комуникация и защита от фалшиви новини, ефективно управление на промените чрез силата на комуникациите, изключителна работодателска марка, интелигентно използване на данни и дигитални трансформации, както и необходимостта от създаване на автентично и ангажиращо съдържание и разказване на истории чрез употребата на изкуствен интелект, виртуална и добавена реалност.

Посетителите се запознаха с най-новите технологии и разработки на изкуствен интелект, представени в изложбената зона на събитието, наречена Playground, присъстваха на лекции, проведени на лодка в реката, опитаха най-добрата гама от кулинарните шедьоври в Берлин и направиха първите си крачки в широко разпространените медитиращи практики, с които презаредиха енергията си. 

Една от ключовите дискусии на събитието беше фокусирана върху променената роля на комуникационния директор – сложна смесица от човешки ресурси, маркетинг и комуникации, управление на организационните промени и обществените дела, като вече включва и новата концепция за директор на Целта. На сцената на ECS се събра внушителна група корпоративни директори, оказали се перфектните кандидати за ролята на изпълнителни директори в компаниите си. Съвпадащо с мнението на д-р Бабанин, това предполага, че ролята на комуникационния директор ще става все по-водеща и централна за всички бизнес функции, което отдалечава нагласата за работа „в служба на“.

 

 

 

 

Друга популярна тема – работодателската марка, беше в центъра на вниманието на комуникационните директори на  ECS 2019. Служителите като голяма медийна сила, скоростта на разпространение и откриване на информация, корпоративната отговорност и широката гама от външни фактори имат директно влияние върху процеса за изграждане и управление на работодателската марка. Организациите трябва да са сигурни, че имат ясен, силен и постоянен глас, които да резонира в стратегиите, целите и ценностите им, както и да използват по умен начин комуникационните канали и инструменти.

Първата паралелна конференция в събитието – Engage, дискутира ангажирането и разбирането на ключовите заинтересовани страни за компанията. Интегрирането на корпоративната отговорност в развитието на корпоративната стратегия, както и активното слушане и реагиране на изразена загриженост от заинтересованите страни, са от изключителна важност за успеха на всеки бизнес. Комуникационните директори трябва да взимат предвид седемте глобални тенденции, които влияят върху корпоративната репутация – обществените промени, настроението на потребителите, политиката, несигурните международни отношения, използването и поверителността на данни, поколението Z и влиянието на изкуствения интелект и автоматизацията на работното място. Споменавайки поколението Z, лекторите също изтъкнаха необходимостта от създаване на автентично, свързано с пуликите и устойчиво съдържание, което да ги ангажира. 

Evolve конференцията показа новаторски идеи за развитието на комуникационните стратегии, инструменти и канали. Компаниите трябва да работят за създаване на условия, които да гарантират, че служителите им са поне толкова дигитално грамотни, колкото са и клиентите. Силна стратегия за работодателска марка може да бъде постигната чрез автентични истории, представяни от служителите, които да влияят на обществения имидж. Силата на уникалното съдържание и разказването на истории, както и подбора на правилните дигитални и мултимедийни иновации са от изключителна важност за успеха на онлайн и офлайн кампаниите и достигането до целевите аудитории. Измерването на репутацията означава компаниите да разбират какво въздействие има тя върху заинтересованите страни.

Explore вдъхнови публиката с футуристични технологии, инструменти и софтуер за създаване на нови форми на комуникация. Изкуственият интелект и обработката на естествените езици, както и блокчейн технологията със своята прозрачност и сигурност, променят индустрията. Нарастващата нужда от маркетингови практики на база на преживявания, завладяващи визии и ангажиране на брандовете и клиентите в общности, правят виртуалната и добавената реалност новите комуникационни канали и инструменти. Интернет-на-нещата и когнитивните компютърни технологии са технологичните тенденции, които комуникационните директори трябва да поставят в центъра на клиентските си стратегии. Игровият подход има важна роля в комуникацията между бизнеса и клиента, но също така е и важен инструмент в управлението на промени.

 

Effect конференцията предостави реалистичен поглед върху комуникационния бизнес и технологии през 2025.  В такава динамична и дигитално развита индустрия, професионалистите трябва да могат да се възползват и от възстановяващи практики като медитацията. Сесиите в конференцията обърнаха внимание и на предимствата, предизвикателствата и ограниченията в подхода на управление на корпоративните комуникации в стил нюзрум. С бързината на глобализация на компаниите, балансът между локалнитеи централните нужди в международните комуникационни отдели е много клююов. Конференцията също така дискутира нуждата от интегриран глобален опит с бранда и комуникационната система. 

Запретвайки ръкави, участниците имаха възможност да се включат в няколко уъркшопа за управление на риска чрез обработка на данни, кризисно лидерство, съдържание за следващото поколение и връзка между макро-тенденциите и микро-влиянието -  разрастването на организационната стратегия за застъпничество и влияние.

Вижте и впечатленията на посетителите: